Local Media

Tnaqqis ta’ €15 fid-depozitu rifondabbli

Wara li kien thabbar rohs fil-prezz tac-cilindri tal-gass, is-suq tal-gass se jkompli jgawdi minn iktar rohs wara li-kumpanija Liquigas se trahhas id-depozitu rifondibbli fuz cilindru meta jkun rikjest servizz gdid bi €15.

Download Full Article