Supplier of LPG Gas and Autogas in Malta

Liquigas Malta tifhem l-importanza li tagħti lura lill-komunità u kien għalhekk li flimkien mal-Fondazzjoni Farsons, Farrugia Investments u Multigas Ltd, għamlet donazzjoni lill-Malta Community Chest Fund Foundation (MCCFF). Din id-donazzjoni se tgħin lill-MCCFF biex tkompli bil-ħidma tagħha fl-appoġġ lil dawk fil-bżonn fil-komunità Maltija.

Il-missjoni tal-MCCFF qed ittaffi t-tbatija ta’ individwi u familji li għaddejjin minn żminijiet diffiċli minħabba kanċer, mard kroniku, faqar jew ċirkostanzi oħra tal-ħajja. Il-Fondazzjoni toffri lill-komunità lokali servizzi mediċi, soċjali u relatati mad-diżabilità.

“Liquigas Malta tammira x-xogħol li tagħmel l-MCCFF mal-komunità ta’ Malta inġenerali. Aħna nammiraw id-dedikazzjoni tagħhom biex itejbu l-ħajja ta’ dawk fil-bżonn u huma onorati li jistgħu jgħinuhom fl-isforzi tagħhom. Ħadd ma jaf meta se jiġu biex ikollhom bżonn appoġġ bħal dak tal-Fondazzjoni u huwa għalhekk li nħossu li kien daqshekk aktar importanti li ssir din id-donazzjoni,” qal Luciano Garbini, Direttur Maniġerjali ta’ Liquigas Malta.

Id-donazzjoni ġiet ippreżentata lis-Sinjura Miriam Vella, l-Onor tal-President, mart George Vella, waqt il-preżentazzjoni ta’ premjijiet għal servizzi twal u premjijiet ta’ rikonoxximent tal-irtirar lill-impjegati tal-Grupp Farsons li saru f’Diċembru 2022.

Share