Supplier of LPG Gas and Autogas in Malta
 • Customer Care
 • General Enquiries

While gas appliances provide users with an affordable alternative to electrically powered appliances, they need to be properly taken care of to ensure everyone’s safety. In fact, apart from ensuring that when you buy your gas appliances, they come with the right safety features and they’re installed by professionals, there are some other safety checks you should periodically execute at home.

The Regulator

One of the main things you should check periodically is your LPG cylinder’s regulator. Make sure to replace it if it shows signs of wear and tear or if it no longer properly fits with the cylinder. Additionally, every time you change the gas cylinder make sure you check for leaks. These regulators should be replaced after 10 years. When you operate a regulator make sure to always follow the written indications provided by the manufacturer on the operating instructions sheet.

The Hoses

Another element that needs attention is the flexible hose that is used to transfer the gas from the LPG cylinder/regulator to your gas appliance. Make sure that you only make use of certified hoses that bear the year of manufacture and name of the manufacturer. Ensure that the hose length is kept as short as possible and that it is secured with proper hose clips. As soon as the hose expires (5 years after from manufacturing date), ensure that it is replaced. Replacement should be done as well if the hose shows signs of wear and tear, cracking or damage. Additionally, it is important that you never make use of a naked flame to search for leaks.

Dos and Don’ts to ensure safe usage of your LPG cylinder and gas appliance

Now that you know what to look out for to ensure that your regulator and hose are working well, let’s look at some other important things to do, or avoid doing in order to ensure safe usage of your gas equipment.

When using your LPG cylinder you should ensure that…

 1. You take care of the cylinder and the valve to ensure that they are not damaged.
 2. You use the cylinder in the upright position.
 3. You read the instructions that come along with the appliance and place them somewhere safe for future reference.
 4. You keep your appliance clean and have it serviced regularly by a qualified person.
 5. You place the appliance in a space where there’s an adequate supply of fresh air. If it’s indoors, ideally make sure that the room where the appliance is located has a window (always seek advice from an authorised retailer or installer as there are restrictions on the installation of some types of appliances i.e. in bedrooms and bathrooms).
 6. You replace empty cylinders to full ones outdoors. If you end up needing to replace cylinders indoors take extra care and make sure that the appliance is switched off and that it has cooled down by the time you come to carry out the replacement.
 7. You check that the regulator is connected properly and that there is no gas leakage.
 8. You return cylinders to your supplier when empty or when not in use for long periods.

In the meantime, there are several things that you should not do to ensure safe usage of your LPG cylinder…

 1. You should not expose the cylinder to direct heat from flame.
 2. You should not attempt to disconnect a clip-on from any cylinder if the flame does not go out when the regulator is turned off.
 3. You should not store or use cylinders in rooms, below ground level . LPG is heavier than air and if there is a leak gas will accumulate at a low level and may become dangerous in presence of a flame or spark.
 4. You should not attempt to force a regulator of one size on to a cylinder’s valve of another size. In case of difficulty, contact your authorised retailer/installer and have the appliance checked.
 5. You should not modify your gas appliance. Make sure to ask your gas retailer for advice and do not let unqualified people tamper with or service your appliance.
 6. You should not obstruct access to cylinders.

Make sure to check out our upcoming blogs for more information on the safest way to install and take care of gas appliances!

 

Meta u kif għandek tikkontrolla t-tagħmir tal-gass fid-dar tiegħek?

Filwaqt li t-tagħmir tal-gass jipprovdi l-utenti b’alternattiva affordabbli għal tagħmir elettriku, dan it-tagħmir irid ikun mantenut sew biex tissalvagwardja s-sigurtà ta’ dak li jkun. Infatti, apparti milli tara li meta qed tixtri tagħmir tal-gass ikollu l-aħjar karatteristiċi ta’ sigurtà u li jkun installat fil-post minn persuna professjonali, hemm affarijiet oħra li wieħed għandu jara li jiċċekkja perjodikament.

Ir-regolatur

Huwa importanti li kultant żmien tiċċekkja r-regolatur tat-tank tal-LPG. Ara li tibdlu jekk f’xi ħin juri xi sinjali ta’ ħsara jew jekk għal xi raġuni m’għadux jintlibes sew fuq iċ-ċilindru. Kull darba li tibdel iċ-ċilindru tal-gass ara li ma jkunx hemm tnixxijiet. Dawn ir-regolaturi għandhom jinbidlu kull 10 snin. Meta tħaddem ir-regolatur, ara li timxi mal-istruzzjonijiet li huma pprovduti mill-manifattur fuq il-karta tal-istruzzjonijiet.

Il-pajp

Element ieħor li għandek toqgħod attent għalih huwa l-flessibilità tal-pajp li jintuża biex titrasferixxi il-gass miċ-ċilindru tal-LPG u r-regolatur għat-tagħmir tal-gass tiegħek. Ara li tagħmel użu biss minn pajpijiet li huma ċċertifikati u li għandhom miktub fuqhom is-sena tal-manifattura u l-isem tal-manifattur. Ara li l-pajp ikun qasir kemm jista’ jkun u li jkun imqabbad permezz ta’ klipep tal-pajpijiet apposta. Malli l-pajp jiskadi (ħames snin mid-data tal-manifattura), ara li tibdlu minnufih. Wieħed għandu jibdel il-pajp ukoll jekk dan juri xi sinjali ta’ qsim jew ħsara. Finalment, huwa importanti li qatt ma tixgħel fjamma diretta biex tikkonferma jekk hemmx tnixxijiet.

X’għandek u x’mgħandekx tagħmel biex tassigura li l-użu taċ-ċilindru tal-LPG u t-tagħmir tal-gass huwa sikur

Issa li taf x’għandek toqgħod attent għalih biex tassigura li r-regolatur u l-pajp qed jaħdmu tajjeb, nistgħu nħarsu lejn diversi punti li għandek tagħmel, jew li għandek tevita li tagħmel biex dejjem tuża l-gass u t-tagħmir tiegħu b’mod sikur.

Meta qed tuża ċ-ċilindru tal-LPG għandek tara li:

 1. Tieħu ħsieb iċ-ċilindru u l-valv biex taċċerta li m’għandhomx ħsarat.
 2. Tuża’ ċ-ċilindru fil-pożizzjoni korretta.
 3. Taqra l-istruzzjonijiet li jiġu mat-tagħmir li juża’ l-LPG u tpoġġi dawn l-istruzzjonijiet x’imkien fejn faċli ssibhom f’każ ta’ bżonn.
 4. Żżomm t-tagħmir nadif u ara li jsirlu servizz minn persuna professjonali xi kultant.
 5. Tpoġġi t-tagħmir fi spazju fejn hemm aċċess tajjeb għall-arja friska. Jekk it-tagħmir jinżamm fuq ġewwa, kemm jista’ jkun ara li tpoġġieh qrib ta’ tieqa (dejjem itlob il-parir ta’ venditur jew installatur awtorizzat għax hemm restrizzjonijiet fuq l-istallazzjoni ta’ ċertu tipi ta’ tagħmir bħal fi kmamar tas-sodda jew kmamar tal-banju).
 6. Tibdel ċilindru vojt ma’ wieħed mimli fuq barra. Jekk tasal li jkollok bżonn tibdel iċ-ċilindru fuq ġewwa ara li t-tagħmir huwa mitfi u li bired sakemm tiġi biex tibdel iċ-ċilindru.
 7. Tiċċekja li r-regolatur huwa mqabbad sew u li m’hemmx tnixxija ta’ gass.
 8. Tirritorna ċ-ċilindri lill-fornitur meta jkunu vojta jew li ma jkunux intużaw għal żmien twil.

Intant, hemm diversi affarijiet li wieħed m’għandux x’jagħmel biex jaċċerta li l-użu taċ-ċilindru tal-LPG huwa wieħed sikur…

 1. M’għandekx tesponi ċ-ċilindru għas-sħana ta’ fjamma diretta.
 2. M’għandekx tipprova taqla’ l-pajp minn maċ-ċilindru jekk il-fjamma ma tintefiex meta r-regolatur huwa mitfi.
 3. M’għandekx tpoġġi jew tuża ċ-ċilindri fi kmamar magħluqa jew taħt l-art. L-LPG huwa itqal mill-arja u jekk ikun hemm tnixxijja il-gass jakkumula f’livell baxx u jista’ jkun perikoluż f’każ ta’ preżenza ta’ fjamma.
 4. M’għandekx tipprova tenforza regolatur ta’ dimensjoni mod fuq valv ta’ ċilindru ta’ dimensjoni differenti. F’każ ta’ diffikultà ikkuntattja venditur jew installatur awtorizzat biex jiġi jispezzjoni ċ-ċilindru u r-regolatur.
 5. M’għandekx timmodifika tagħmir tal-gass. Ara dejjem li titlob il-parir ta’ venditur tal-gass u qatt tħalli persuna mhux kwalifikata tipprova timmodifika jew tagħmillek xi servizz fit-tagħmir tal-gass.
 6. M’għandekx tostakola l-aċċess għaċ-ċilindri.Żomm lilek innifsek aġġornat mal-blogg tagħna għal aktar informazzjoni dwar l-aktar modi sikuri kif tista’ tinstalla u tieħu ħsieb it-tagħmir tal-gass tiegħek.

Share