Supplier of LPG Gas and Autogas in Malta
  • Customer Care
  • General Enquiries

Being a new homeowner brings with it a lot of firsts. Your first time entering your new home. Your first time switching on the hob to cook your first meal there. Your first time snuggling in front of the TV, watching the latest blockbuster with the heater on. Your first time inviting your friends over for a delicious BBQ on the roof. A heart-warming journey, for sure.

However, before you can get to all that, you need to focus on installing all the appliances, including gas appliances. When you’re looking for gas appliances for the first time, you might not know exactly what to look out for, but don’t worry, this blog’s aim is to help you identify exactly that.

When buying your gas stove or oven

Apart from the usual matters such as your budget and the space available for the appliance, there are other factors you should be considering. If we had to focus on a gas stove or gas oven, one of the main things to look out for is safety features that would come along with it.

Does it have an auto-shut off feature? Meaning that if it does not detect a flame but the gas is still running, it automatically turns off the stove. An alternative to this could be an auto-reignite feature that ensures that the burner flame never goes out while the gas is running. So, if for some reason, the flame goes out, it auto-reignites it to ensure there are no gas leaks in your kitchen. Something to look out for is whether the gas stove or oven has an electric type of ignition or a pilot one to activate and heat the burners. The electric type can be battery operated or electrically operated. The battery operated will always work as long as the battery is not flat. As for the electrically operated stove, this requires an electrical supply in order to activate and heat the burners. On the other hand, the pilot ignition would require you to use a match or a lighter to ignite the flame. The electric ignition is the most popular choice and it is the safer option of the two.

When buying your gas BBQ

Another favourite gas appliance for many is the gas BBQ. Especially during those hot summer months, a nice BBQ on the roof or terrace is something many look forward to. When buying your first gas BBQ, there are also several things you should look out for that go beyond price, material, and size.

Gas BBQs are the most common type of BBQs purchased and they can operate using an LPG cylinder allowing it the flexibility of placement of the BBQ wherever one likes. The gas BBQ should strictly and only be used outdoors.

 

When buying your gas heater and fireplace

Some people are sceptical or concerned of purchasing a gas heater or fireplace. However, there’s no reason to be concerned of using them, especially if you take the time to select one that is safe and reliable. You need to start by ensuring that the heater you buy is right for the space you need to heat. For instance, there are indoor and outdoor patio gas heaters and they’re called that for a reason. Therefore, one needs to make sure that they make use of the heater in the space it is made for.

Another thing to look out for is the safety features that come along with the heater such as having an automatic safety shut-off as well as tip-over protection. Other safety devices such as leak detectors and, carbon monoxide sensors can be installed in your home as stand-alone devices for further protection. Of course, for any additional safety features always seek professional advice from an authorised gas installer.

When buying a gas-powered water heater for your home

Gas-powered water heaters are recommended for your home by several guides because they bring with them several advantages such as heating water faster, unlimited instant hot water anytime, are more cost-effective in the long run (i.e. no standby losses), are safe to use and in case there’s an electrical power failure, you can still have hot water.

By using a gas-powered water heater you will also save money on your electricity bill as it keeps you in the lower electrical tariff range (ECO Reduction benefit).

The same guidelines on the previously mentioned gas-powered appliances apply here as well.Therefore, when you buy your LPG water heater look out for the presence of automatic safety shut-off as well as auto-reignite feature. Other safety devices such as, leak detectors, carbon monoxide sensors, can be installed in your home as stand-alone devices for further protection. As previously mentioned, always seek the advice of authorised gas resellers on professional safety features.

One final major point to take note of is that the gas appliance you’re about to buy has the CE mark on it!

…and you’re good to go!

Now that you’ve selected the safest appliances for your home, the next step for you is to ensure that the installation is a proper one. In fact, some appliances require the installation to be handled by a qualified installer. To know whether your appliance requires a professional installer, ensure to seek advice from an official gas appliances retailer. A list of qualified personnel can be found on the REWS website.

Make sure to check out our upcoming blogs for more information on the safest way to install and take care of gas appliances.

 

X’għandek tikkunsidra meta qed tixtri l-ewwel apparat tal-gass għad-dar tiegħek?

Meta tixtri dar l-ewwel dar tiegħek, se tesperjenza ħafna affarijiet għall-ewwel darba. L-ewwel darba li tidħol fid-dar tiegħek. L-ewwel darba li tixgħel il-forn biex issajjar ikla tajba. L-ewwel darba li tpoġġi fuq is-sufan biex tara film għas-sħana tal-heater. L-ewwel darba li tistieden lil sħabek għal BBQ fuq il-bejt. Vjaġġ li se jikkrea ħafna memorji sbieħ.Madanakollu, qabel ma tasal għal dawn il-mumenti, hemm proċess twil li trid tgħaddi minnu biex fid-dar tiegħek ikollok l-aqwa apparat u għamara, inkluż apparat tal-gass. Meta tkun qed tfittex biex tixtri l-ewwel apparat tal-gass għad-dar tiegħek, jaf tiġi bejn ħaltejn dwar x’għandek toqgħod attent għalih. Dan il-blogg ġie miktub speċifikament biex jgħinek tgħaraf x’għandek tfittex.

L-ewwel forn tal-gass għall-kċina tiegħek

Apparti mill-bżonn li tkun taf il-baġit tiegħek u l-ispazju li għandek fejn tpoġġi l-apparat, hemm fatturi oħrajn li għandek tikkunsidra. Jekk ikollna nħarsu lejn il-forn tal-gass u l-burners, waħda mill-affarijiet li għandek tfittex hija x’karratteristiċi ta’ sigurtà għandu l-apparat li bi ħsiebek tixtri.

Il-forn għandu kapaċità li jagħlaq il-gass waħdu? Jiġifieri jekk jara li għal xi raġuni l-fjamma ntfiet imma l-gass għadu ħiereġ, ikollu l-kapaċità li awtomatikament jitfi l-gass waħdu. Funzjoni oħra li tista’ sservi bħala alternattiva hija li l-forn ikollu l-possibilità li sakemm il-gass għadu ħiereġ, iżomm il-fjamma għaddejja. Jekk għal xi raġuni il-fjamma tintefa’, il-forn jerġa’ jixgħel il-fajmma waħdu.

Funzjoni oħra li għandek tikkunsidra meta qed tixtri forn hija jekk għandux il-kapaċità li tixgħel il-burners b’mod elettriku (electric ignition) jew inkella manwalment (pilot ignition). It-tip elettriku jista’ juża’ kemm batterija jew permezz tad-dawl. Dak li jaħdem bil-batterija jaħdem sakemm il-batterija għad għandha l-enerġija, filwaqt li dak li jaħdem bid-dawl jattiva l-burners sakemm hemm disponibilità ta’ konnessjoni elettrika. Min-naħa l-oħra, hemm fornijiet u burners oħrajn li jistgħu jinxtegħlu permezz ta’ lighter jew sulfarina. Mit-tnejn, il-verżjoni li tixgħel b’mod elettriku huwa l-aktar verżjoni sikura bejn it-tnejn.

L-ewwel BBQ tal-gass

Apparat ieħor tal-gass mfittex minn bosta huwa l-BBQ tal-gass. Speċjalment fix-xhur sħan tas-sajf, BBQ fuq il-bejt jew it-terrazza hija xi ħaġa li ħafna jkunu qed jistennew. Meta tkun qed tixtri l-ewwel BBQ tal-gass, hemm diversi affarijiet li għandek toqgħod attent għalihom u li jmorru lil hinn mill-prezz, materjal u l-qies.

Il-BBQs tal-gass huma l-aktar tip ta’ BBQs komuni u wieħed jista’ jħaddimhom billi juża ċilindru LPG. B’hekk, dak li jkun ikollu l-flessibilità li jpoġġi l-BBQ fejn jixtieq. Ovvjament, BBQ tal-gass għandu jintuża biss fuq barra.

 

Meta tasal biex tixtri l-ewwel heater tal-gass jew fuklar

Diversi persuni jaħsbuha darbtejn meta jiġu biex jixtru heater tal-gass jew fuklar (fireplace). Madanakollu, m’hemmx għaliex wieħed jinkwieta, speċjalment jekk jieħu l-ħin neċessarju biex jassikura li l-apparat li se jixtri huwa wieħed affidabbli. Għandek tibda billi tassikura li l-heater li se tixtri huwa magħmul għall-post fejn se tkun qed tużah. Per eżempju, jekk tixtieq tuża l-heater biex issaħħan post fuq barra, mela għandek timmira li tixtri outdoor patio gas heaters. Dawn għandhom jintużaw strettament fuq barra.

Xi ħaġa oħra li għandek toqgħod attent għaliha hija x’karatteristiċi ta’ sigurtà joffru dawn il-heaters bħal automatic safety shut-off u tip-over protection. Wieħed jista’ jara li jinstalla lokalizzaturi tat-tnixxijiet tal-gass (leak detectors) u sensors tal-monossidu tal-karbonju fid-dar tiegħu biex ikollu livell estensiv ta’ protezzjoni. Għal aktar miżuri ta’ sigurtà tkellem ma’ persuna awtorizzata biex tinstalla apparat tal-gass.

Meta tixtri apparat għat-tisħin tal-ilma tal-gass

L-apparat għat-tisħin tal-ilma tal-gass (water heater) huwa rrakkomandat minn diversi gwidi għax magħhom iġibu diversi vantaġġi. Dan hekk kif isaħħnu l-ilma b’mod aktar rapidu, aċċess għall-ilma sħun bla limitu u kull ħin, jiswew inqas fuq medda twila ta’ żmien, huma sikuri u jekk jinqata’ d-dawl xorta jkollok aċċess għall-ilma sħun.

Meta tuża water heater tal-gass, se tifranka l-flus fuq il-kont tad-dawl għax dan jgħinek tibqa’ fil-banda tat-tariffa l-aktar baxxa għall-konsum tal-elettriku (ECO Reduction benefit).

L-istess linji gwida msemmija qabel għal apparat ieħor japplikaw fejn jidħol il-water heater tal-gass. Għalhekk, meta tixtri dan l-apparat għandek tara li jkollu l-faċilità li jitfi l-gass waħdu f’każ li jkun hemm tnixxija u li tinstalla lokalizzaturi tat-tnixxijiet tal-gass (leak detectors) u sensors tal-monossidu tal-karbonju fid-dar tiegħek. Kif imsemmi qabel ukoll, dejjem ara li titkellem ma’ persuna awtorizzata biex tinstalla apparat tal-gass għal aktar għajnuna.

Punt ieħor finali li għandek tikkunsidra b’mod ġenerali meta tixtri l-apparat tal-gass huwa li dan ikolli l-marka CE fuqu!

…issa lest biex tgawdi darek!

Issa li għażilt l-aqwa u l-aktar apparat sikur għad-dar tiegħek, il-pass li jmiss huwa li tara li l-installazzjoni ssir b’mod professjonali. Infatti ċertu apparat għandu bżonn ikun installat minn persuna kkwalifikata. Biex issir taf jekk l-apparat għandux bżonn persuna professjonali biex tinstallah, saqsi lil xi venditur uffiċjali ta’ apparat tal-gass. Lista sħiħa ta’ persuni kwalifikati tista’ tistab hawn.

Biex issir taf aktar dwar kif għandek tieħu ħsieb l-apparat tal-gass tiegħek segwi l-blogg tagħna.

Share